Tuesday, June 24, 2014

Nắng hạ hồng

Nắng hạ hồng chiều rơi bóng ngã
Em đi rồi gió nhớ hương phai .
Trăm năm một chút hình hài
Ta đem thơ với tình này cho em ...